Vệ sinh theo giờ

Vệ sinh theo giờ là một dịch vụ  cung cấp cho các công ty và các hộ gia đình trong công việc vệ sinh hàng ngày.

Gói dịch vụ của chúng tôi đáp ứng được các tiêu chí: 

-          Nhân viên làm việc có chuyên môn và trách nhiệm trong công việc vệ sinh 

-          Thời gian linh hoạt do khách hàng sắp xếp 

-          An toàn về tài sản, do chính chịu trách nhiệm 

-          Không tốn thêm bất kỳ khoản chi phí nào ngoài dịch vụ


 vệ sinh theo giờ


Gói dịch vụ: 

Cung cấp tạp vụ hàng ngày ( theo thời gian cố định ) cho các công ty.

Cung cấp người giúp việc theo giờ cho các hộ gia đình


>> Xem thêm báo giá vệ sinh công nghiệp